Model Awdurdodau Cymaradwy

Cam un:

Cam dau:

Mae’r data a ddefnyddir yn y model hwn yn dod o ffynonellau a chyfnodau amrywiol. I gael mwy o wybodaeth am bob newidyn cliciwch ar yr .

Dewiswch y newidynnau i fynd i mewn i’r model.

 

Cam tri: