Ariannu’r trydydd sector – offeryn data

Yma fe welwch ddata am yr arian mae awdurdodau lleol yn ei roi i’r trydydd sector, gan gynnwys ariannu yn ôl maes gwasanaeth a gwybodaeth am arian i gyrff ar ffurf grantiau neu daliadau i ddarparu gwasanaethau.

Yma fe welwch ddata am yr arian mae awdurdodau heddlu yn ei roi i’r trydydd sector, gan gynnwys arian drwy gyfrwng Deddf Eiddo’r Heddlu neu Fentrau Diogelwch Cymunedol.

Yma fe welwch ddata am yr arian mae awdurdodau parc cenedlaethol yn ei roi i’r trydydd sector, gan gynnwys arian i gyrff ar ffurf grantiau neu daliadau i ddarparu gwasanaethau.


© Hawlfraint Uned Ddata Llywodraeth Leol ~ Cymru 2021. Cedwir pob hawl