Faint o amddifadedd sydd yn eich ardal chi?

Rhowch god post:

 

Mwy o wybodaeth

Mae ardal leol yr un peth ag Ardal Gynnyrch Ehangach Is (LSOA). Daearyddiaeth ystadegol yw hon sy’n rhannu Cymru yn ardaloedd â maint poblogaeth tebyg. Mae tua 1,600 o bobl ym mhob LSOA.

Yn dilyn Cyfrifiad 2011 cafodd nifer fach o LSOAs eu newid i ganiatáu am dwf poblogaeth. Mae’r data yn InfoBaseCymru yn cael ei ddangos naill ai am LSOA 2011 neu LSOA 2001 yn dibynnu ar yr wybodaeth sydd ddiweddaraf.

Cafodd daearyddiaethau ystadegol eu datblygu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dilyn Cyfrifiad 2001. Maent yn set o ddaearyddiaethau sy’n gweithio mewn haenau i gwmpasu Cymru gyfan. Yr haenau yw:

  • Ardal Gynnyrch - OA (tua 400 o bobl);
  • Ardal Gynnyrch Ehangach Is - LSOA (tua 1,600 o bobl);
  • Ardal Gynnyrch Ehangach Ganol - MSOA (tua 7,700 o bobl);
  • Ardal Gynnyrch Ehangach Uwch - USOA (tua 25,000 o bobl); ac
  • Awdurdod lleol – ALl..

Mae InfoBaseCymru yn dangos data ar lefelau LSOA (ardal leol) ac awdurdod lleol.

Yn dilyn Cyfrifiad 2011 cafodd nifer fach o LSOAs eu newid i ganiatáu am dwf poblogaeth. Mae’r data yn InfoBaseCymru yn cael ei ddangos naill ai am LSOA 2011 neu LSOA 2001 yn dibynnu ar yr wybodaeth sydd ddiweddaraf.

I gael mwy o wybodaeth am ddaearyddiaeth ystadegol yng Nghymru cysylltwch ag ymholiadau@unedddatacymru.gov.uk.


Hawlfraint © Uned Ddata ~ Cymru - 2024 | Polisi Preifatrwydd

Ffynhonnell: Cyfeiriadur cod post SYG (ONSPD) 2019. Yn cynnwys data Ystadegau Gwladol © Hawlfraint y goron a hawl cronfa ddata 2024